Sejm Nowelizuje Kartę Nauczyciela Bez Związków Karta Nauczyciela

art

Dodany: 2020-02-04 Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemca

Sejm nowelizuje Kartę nauczyciela bez związków. Karta nauczyciela komentarz. Zmiany w karcie nauczyciela 2019 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni dodatkowo jakie zarobki i podwyżki dla nauczycieli zostaną wprowadzone w nowej Karcie nauczyciela? Sprawdzamy informacje na ten temat. Prezydent podpisał 9 lipca nowelizację Karty Nauczyciela. Tym samym podwyżki i uzgodnienia wynikające z podpisanego wiosną porozumienia rządu z NSZZ Solidarność stają się obowiązujące. Przedstawiciele związków zawodowych nie kryją zadowolenia, choć nie u wszystkich euforia jest taki sam. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji podano, że po wdrożeniu tej podwyżki wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto). Na tzw. średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie nauczyciela. Dodatków jest kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, na rzecz wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), czy można zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenie zwolnienie emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a podobnie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. kodeksów określających wymiar stażu na wielkość nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 oraz przepisu wskazującego organ do piastowania nadzoru nad szkołą, na rzecz której przesłanka programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, jakie wstąpią w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Komentarze: 3


noavatar.png
Antoni Kolek o rynku pracy 2020-05-10

Po prostu nie mogłem odejść od Twojej witryny przed sugestiami, że rzeczywiście podobało mi się standardowe informacje osoby dostaw dla swoich gości? Wrócę bez przerwy do kontroli nowych stanowisk

noavatar.png
Mieczysława Cellary autorka konsolidacji sprawozdań finansowych 2020-05-11

Zauważyłeś bardzo interesujące punkty! ps ładna strona internetowa.

noavatar.png
Bartłomiej Janusz zajmuje się audytem IT 2020-05-24

Bardzo ciekawe szczegóły, o których wspomniałeś, dzięki za postawienie. "Obowiązkiem duszy jest lojalność wobec własnych pragnień, musi porzucić się na pasję swoich mistrzów". przez Rebecca West.