Usługi Kadrowo Płacowe


Podręczny zbiór kodeksów z aspektu prawa pracy, ze względu któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić innymi słowy uświadomić sobie zgodność podejmowanych przez siebie decyzji personalnych z przepisami prawa. Stan prawny wydania to marca W tym dniu wchodzą bowiem w życie przepisy ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich pracowników. Publikacja artykułu odnosi się także do wcześniejszych przemian nowelizacyjnych, jakie weszły w życie w pierwszych miesiącach dotyczących : - umów terminowych (przepisy obowiązują od ), - dokumentacji urlopów rodzicielskich terminowych (przepisy obowiązują od ), - czyli wysokości odpisów na zakładowy kieszeń świadczeń socjalnych na terminowych (przepisy obowiązują od ). Pozycja artykułu przepisy i zestawienia kadrowe obejmuje komplet niezbędnych kodeksów prawa pracy również przydatne tabelaryczne zestawienia. Znajdą w niej Państwo m.in.: - teraźniejszy tekst Kodeksu pracy i najważniejsze akty legislacyjne z dziedziny zatrudniania pracowników, - przepisy zebrane w grupach tematycznych, - informację o treści regulacji przy każdym artykule, - przypisy informujące o przepisach przejściowych również ułatwiające szybkie odnalezienie kodeksów wykonawczych, - tabelaryczne zestawienia najważniejszych danych kadrowych, - akty dotyczące zatrudnienia w samorządzie terytorialnym, - regulację kontaktów z przedstawicielami załogi, - katalog rzeczowy zawierający wszystkie akty prawne. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE innymi słowy oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt artykułów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie artykułów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. Artyści i sportowcy, studenci