Świadectwo Pracy

 • foto

  W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy

  W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, w jaki sposób.

  Dodany: 2020-02-08
  Kategoria: Świadectwo pracy
  Komentarze: 0


 • foto

  świadectwo pracy dla nauczyciela i Metody eliminacji podwójnego

  świadectwo pracy dla nauczyciela i Metody eliminacji podwójnego opodatkowania Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek Obowiązki płatników Sporządzanie informacji PIT Przeliczanie przychodów zagranicznych Przeliczenie podatku zapłaconego za granicą na złote Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów Metoda wyłączenie z.

  Dodany: 2019-11-11
  Kategoria: Świadectwo pracy
  Komentarze: 0