Program Kadrowo Płacowy


Książka o przepisach i zestawieniach kadrowych to niezbędne narzędzie pracy na rzecz każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe albo pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, aliści zagląda się iżby uznać zgodność podejmowanych decyzji z przepisami prawa, przypomnieć znaczenia przepisu, sprawdzić, to znaczy nie nastąpiła zmiana stanu prawnego, wskazać prawidłowe i aktualne podstawy prawne.Zawartość lekturze to zestaw przepisów określających obowiązki pracodawców powiązane z zatrudnianiem pracowników, szczególnie ujednolicony tekst Kodeksu pracy, uwzględniający wprowadzone w r. przepisy dotyczące świadectw pracy, przepisów zakładowych, obowiązków niezbędnych do wykonania przed dopuszczeniem do pracy, upełnomocnień rodzicielskich, dodatkowo inne akty prawne, w tym nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, w sprawie prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiących dziecko piersią.Znalezienie informacji ułatwia tabelarycznych zestawień, zawierających m.in. listę pracowników chronionych przed zwolnieniem, czas pracy obowiązujący pracowników w najpopularniejszych okresach rozliczeniowych, urlopy wypoczynkowe w wymiarze proporcjonalnym, wymiary urlopów rodzicielskich, wczasy szkoleniowy, listę obowiązkowych zwolnień od pracy, procedura profilaktyczne pracowników, diety z tytułu podróży służbowych, ryczałty samochodowe itd.Tematyka zebranych aktów obejmuje : zatrudnianie i zwalnianie, dokumentację pracowniczą, ustalanie wynagrodzenia, udzielanie urlopów, świadczeń socjalnych, zbiorowe przedstawicielstwo pracowników także zagadnienia dotyczące pracowników samorządowych.