Program Do Kadr I Płac


Od w sposób znaczny zmieniły się reguły wydawania i wypełniania świadectwa pracy. Obecnie w związku z ustaniem zatrudnienia, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, pracodawca powinien niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza posuwać się z przed zatrudnienia, za dni od ustania poprzedniego stosunku pracy. Wydane zostało zarówno rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, jakie zawiera nowy pomocniczy zależność świadectwa pracy. W artykule w sposób przystępny i obrazowy omówiono nowe normy wystawiania świadectwa pracy, materie dotyczące zmienionego katalogu informacji zamieszczanych w tym dokumencie, terminu wydania świadectwa pracy, sposobu i trybu uzupełniania świadectwa pracy również wydania świadectwa pracy w przypadku śmierci pracownika. W lekturze drobiazgowo omówiono, w który sposób prawidłowo punkt po punkcie wypełnić sens świadectwa pracy z uwzględnieniem między innymi informacji o skorzystaniu przez pracownika z upoważnień połączonych z rodzicielstwem. W publikacji opisano ponadto tabelaryczne złączenie przemian w prawie pracy, jakie obowiązują od Zamieszczono również odpowiedzi na zazwyczaj pojawiające się pytania dotyczące wykładni zmienionych przepisów. Skrybowie omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemów. Czytelnicy znajdą tu tak jak tekst kodeksu pracy po zmianach dodatkowo wzory dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy, w tym pomocniczy wzór świadectwa pracy także przykłady jego wypełnienia. PORADNIKI KADROWE