Rozporządzenia Do Ustawy O Ochronie Osób I Mienia I Proces

art

Dodany: 2020-03-31 Kategoria: Prawo

rozporządzenia do ustawy o ochronie osób i mienia i Proces karny. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i art 26 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to głównie aspektu zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania na ich podstawie zarzutów odwoławczych. Odniesiono się tak jak do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych dodatkowo zarzutów łączonych. Przedstawiono podobnie szczegółowo przebieg postępowania odwoławczego, uwzględniając czynności organów procesowych (prezesa sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego), a zarówno czynności stron, obrońców i pełnomocników dodatkowo ich udział w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Do każdego komentowanego przepisu przywołano orzecznictwo Sądu Najwyższego również trybunałów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń dokonano wskutek na ich znaczenie i użyteczność dla praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych. Artykuł zawiera dodatkowo art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia schematy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym. Książkę wzbogacono o dodatkowe materie spojone z formułowaniem zarzutów odwoławczych dodatkowo uaktualniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. W suplemencie zamieszczono nowe wzory apelacji w sprawach o wykroczenia i w kwestiach karnych skarbowych. Artykuł całościowo opisuje nowy model postępowania karnego w kształcie wyznaczonym tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Szczegółowo omówione zostały głównie dwa odrębne nurty postępowania: kontradyktoryjny (konfrontacyjny) i konsensualny, co jest całkiem unikatowym i autorskim sposobem prezentacji modelu postępowania sądowego. Oprócz dogłębnej analizy śmiałych instytucji karnoprocesowych artykuł zawiera: wzory najważniejszych pism procesowych zapadających w postępowaniu karnym, a również kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście.

Komentarze: 2


noavatar.png
Zofia Wojdylak-Sputowska audytor księgowości podatkowej 2020-04-30

Informacje stąd zrobię pod zakładkę swojego bloga i przyjmij też kanały ... Cieszę się, że znalazłem wiele przydatnych informacji tutaj, chcę wypracować więcej technik w tym zakresie, dziękuję do wymiany.

noavatar.png
Kamil Malino 2020-04-30

Przeglądałem już dziś ponad 3 godziny, ale nigdy nie znalazłem żadnego interesującego artykułu, takiego jak twój. To dla mnie dość warte. Moim zdaniem, jeśli wszyscy webmasterzy i blogerzy osiągnęli dobrą zawartość, tak jak robiliście, sieć będzie dużo użyteczniejsza niż kiedykolwiek.