Prawo

 • foto

  rozporządzenia do ustawy o ochronie osób i mienia i Proces

  rozporządzenia do ustawy o ochronie osób i mienia i Proces karny. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to głównie aspektu zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Odpowiedzialność wytwórcy

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Odpowiedzialność wytwórcy transportującego odpady obowiązki odbiorcy Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Gmina i Procedura przeprowadzania kontroli

  Gmina i Procedura przeprowadzania kontroli organu wykonawczego (uchwała w/s wniosków i zaleceń pokontrolnych) znajomości w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1


 • foto

  Strona www jest przeznaczony zwłaszcza na rzecz prawników

  Strona www jest przeznaczony zwłaszcza na rzecz prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy dodatkowo aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych oraz z Polskiej Akademii Nauk, a zwłaszcza doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza.

  Dodany: 2020-02-13
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1


 • foto

  Artykuł gdzie i kiedy została ustanowiona karta

  Artykuł gdzie i kiedy została ustanowiona karta podstawowych praw unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach dodatkowo dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a zarówno prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego.

  Dodany: 2019-11-02
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1