Prawo

 • foto

  Upadłość i od kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi

  Upadłość i od kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo budowlane aktualizacja poprzez marszałków

  Nowe prawo budowlane - aktualizacja poprzez marszałków województwa baz danych zapobieżenie stosowania art 11-12b także art 42-46w Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokumentny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami z najemcami –

  Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami z najemcami – negocjowanie umorzenia innymi słowy odroczenia czynszu najmu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich, jacy chcieliby wykopać fundament karierę zawodową w obszarze.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych fallus

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych fallus zarządu ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru udziałowców lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo restrukturyzacyjne jakim

  Prawo restrukturyzacyjne - jakim sposobem uskutecznić zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo związki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy -.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Elektronizacja zamówień publicznych

  Elektronizacja zamówień publicznych podpisanie umowy i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze.

  Dodany: 2020-05-26
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo rodzinne działy i pokrewieństwo

  Prawo rodzinne działy i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo połączonych z nimi regulacji KPC to wnikliwy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

  Dodany: 2020-05-22
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  rozporządzenia do ustawy o ochronie osób i mienia i Proces

  rozporządzenia do ustawy o ochronie osób i mienia i Proces karny. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to głównie aspektu zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2


 • foto

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Odpowiedzialność wytwórcy

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Odpowiedzialność wytwórcy transportującego odpady obowiązki odbiorcy Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1


 • foto

  Gmina i Procedura przeprowadzania kontroli

  Gmina i Procedura przeprowadzania kontroli organu wykonawczego (uchwała w/s wniosków i zaleceń pokontrolnych) znajomości w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 3