Podatki

 • foto

  Schematy podatkowe MDR 2020 wykaz czynności statutowych wyłączonych

  Schematy podatkowe MDR 2020 wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania dla do skarbników, głównych księgowych również innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników innymi słowy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są również jednostki.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych usługi opiekuńcze

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych usługi opiekuńcze dożywianie ośrodki wsparcia zespół interdyscyplinarny rodziny zastępcze asystenci rodzin w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rozkład księgowa, program finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych dodatkowo sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  VAT 2020 faktura zaliczkowa peryfraza wprowadzonych

  VAT 2020 faktura zaliczkowa peryfraza wprowadzonych dodatkowo projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne.

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Metody rozliczeń kosztów kolejnych faz i poziomów

  Metody rozliczeń kosztów kolejnych faz i poziomów. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza porcja zawiera powierzchnia rachunku kosztów,.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Instrukcji w zakresie CFC Role

  Instrukcji w zakresie CFC. Role i zadania zarządu w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  transakcje między podmiotami

  transakcje między podmiotami powiązanymi. Publikacja o cenach transferowych przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, doradców podatkowych. Zalety wydania to przeźroczysty układ treści, proporcja na numerowane tezy, jakie na początku zawierają hasło określające profil przedmiotowy niniejszego fragmentu, przejrzysta także szczegółowa układ wewnętrzna publikacji.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0