Kategorie: 26


Książki o sprawach kadrowo-płacowych na 2019 rok


Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym Według

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym. Według uzasadnionego wykorzystania potencjału oraz z nadwyżką na pokrycie kosztów niewykorzystanego potencjału. Uznany ekspert, konsultant w obszarze controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej również zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma. Autor wielu artykułów z aspektu rachunkowości i controllingu.

Dodany: 2019-01-31 | Kategoria: Inwentaryzacja
Komentarze: 0


Książki o sprawach kadrowo-płacowych na 2019 rok


Rozszerzenie sankcji VAT W artykule

Rozszerzenie sankcji VAT. W artykule pokażemy zatem wszechstronnie tematykę wprowadzanych zmian w przepisach dodatkowo praktykę stosowania dotychczasowych regulacji, jakie nadal budzą wiele wątpliwości. Odbiorcami artykułu są właściciele firm, główni i samodzielni księgowi, dyrektorzy finansowi, osoby rozliczające podatki i odpowiedzialne za finanse, controllerzy finansowi,.

Dodany: 2019-01-29 | Kategoria: Finanse
Komentarze: 0


Książki o sprawach kadrowo-płacowych na 2019 rok


Spis z natury środków trwałych Wprowadzenie do modelu wskaźników

Spis z natury środków trwałych. Wprowadzenie do modelu wskaźników technicznych wykorzystywanych w procesie poprawy produktywności. Uznany ekspert, konsultant w zakresie controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej także zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady.

Dodany: 2019-01-28 | Kategoria: Inwentaryzacja
Komentarze: 1


Książki o sprawach kadrowo-płacowych na 2019 rok


Niezłożenie JEDZ Gdzie szukać informacji

Niezłożenie JEDZ. Gdzie szukać informacji na temat wszczętych postępowań publicznych. Wykonawcy poprzednio od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a podobnie oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

Dodany: 2019-01-27 | Kategoria: Zamówienia
Komentarze: 0


Książki o sprawach kadrowo-płacowych na 2019 rok


wdrażania systemu HACCP instrukcje

wdrażania systemu HACCP instrukcje. Odwołanie do KIO poniżej progów unijnych (rozszerzenie katalogu czynności podlegających zaskarżeniu do KIO). Po podwyższeniu do tys. euro progu pozwalającego na zakupy bez stosowania Prawa zamówień publicznych, raptem wzrosła numer i wartość transakcji podprogowych. Najwięcej spośród skontrolowanych dotyczyło zakupu usług. Blisko połowę zamówień bez.

Dodany: 2019-01-26 | Kategoria: HACCP
Komentarze: 0


Książki o sprawach kadrowo-płacowych na 2019 rok


Zasady składanie JEDZ Jakie zapisy

Zasady składanie JEDZ. Jakie zapisy siwz powinny budzić wątpliwości?. Wykonawcy przedtem od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem.

Dodany: 2019-01-25 | Kategoria: Zamówienia
Komentarze: 0


Książki o sprawach kadrowo-płacowych na 2019 rok


Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego świadczeń pieniężnych. Nowela o przedawnieniu roszczeń ( maja ). Niewypłacalność dłużnika nie musi prowadzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne studium przypadków Czy lata obowiązywania Prawa upadłościowego - doprowadziły.

Dodany: 2019-01-25 | Kategoria: Postępowanie egzekucyjne
Komentarze: 0


Książki o sprawach kadrowo-płacowych na 2019 rok


Prawo pracy dla kadry zarządzającej Metody

Prawo pracy dla kadry zarządzającej. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania Zasady dotyczące pobierania zaliczek na taksa Obowiązki płatników Sporządzanie informacji PIT Przeliczanie zysków zagranicznych Przeliczenie podatku zapłaconego za granicą na złote Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów Metoda wyłączenie z.

Dodany: 2019-01-24 | Kategoria: Prawo pracy
Komentarze: 0


Książki o sprawach kadrowo-płacowych na 2019 rok


Sporządzania dokumentacji cen transferowych Testy

Sporządzania dokumentacji cen transferowych. Testy płynności, finansowania i zadłużenia. Autorem artykułu jest konsultant gospodarczy Maciej Skudlik, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od z okładem lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze.

Dodany: 2019-01-23 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


Książki o sprawach kadrowo-płacowych na 2019 rok


Jak złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jak złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Funkcjonalności i w jaki sposób wykonawca ma z nich korzystać. Wykonawcy poprzednio od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem.

Dodany: 2019-01-22 | Kategoria: Zamówienia
Komentarze: 0