Zasady Zabezpieczania I Ochrony Dokumentacji Pracowniczej

art

Dodany: 2020-03-31 Kategoria: Inne

zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na konieczność dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy status pozwala na Archiwizacja dokumentacji pracowniczej elektronizację dokumentacji pracowniczej także na dokonanie skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji. Istotne jest w takim przypadku poznanie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, zwłaszcza, że są one odmienne dla dokumentacji pracowników zatrudnionych w rozlicznych okresach. W trakcie szkolenia dokładnie przeanalizowane zostaną reguły możliwej elektronizacji akt osobowych także kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną zarówno niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej zademonstrowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym dodatkowo w systemach klasy EZD. Poruszone będą także materie archiwizacji tej dokumentacji również wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Artykuł z aspektu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, systemów workflow, elektronizacji dokumentacji, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, sieci archiwów państwowych, licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych, zasad wartościowania i opracowania akt osobowych w archiwach państwowych. Pojęcie dokumentacji pracowniczej, profil pojęciowy przed 1 stycznia dokumentacja w administracji publicznej 2020 r., warianty dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r., Regulacje ustawowe w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach razem z aktami wykonawczymi, regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO), Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej, prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, elektronizacja dokumentacji pracowniczej, zasady przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie), to znaczy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?, techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych, to znaczy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny oznacza to wystarczy moduł w systemach klasy EZD?, normy kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych, zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej, reguły udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym, Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych również akt osobowych pisma, sprawy, akta, teczki, Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej, zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy, jaki jest oddziaływanie innowacyjnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej porządkowanie akt osobowych, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Komentarze: 1


noavatar.png
Arkadiusz Michalak rzecznik patentowy 2020-05-02

Dziękuję za podzielenie się wspaniałymi informacjami. Twoja strona jest bardzo fajna. Jestem pod wrażeniem szczegółów, które masz na tej stronie. Okazuje się, że dobrze rozumiesz ten temat. Dodaj do tej strony, aby wrócić do więcej artykułów. Ty, mój pies, ROCK! Znalazłem tylko informacje, które już przeszukiwałem wszędzie i po prostu nie mogłem natknąć się. Co za idealny serwis internetowy.