Współpraca Z Firmami Zewnętrznymi Zdobycie Umiejętności Przeciwdziałania

art

Dodany: 2020-03-31 Kategoria: Inne

Współpraca z firmami zewnętrznymi zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej dodatkowo środków technicznych jakie zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników również dokumentacji archiwum. Dodatkowo zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt także wszyscy pracownicy zajmujący się archiwizacją w firmach i urzędach. Dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy również w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Wprowadzenie do oryginalnych kodeksów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO). Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach. Zdobycie umiejętności prawidłowego gromadzenia i zabezpieczenia danych osobowych w BHP. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Analiza definicji ustawowych (dane osobowe zestaw danych przetwarzanie danych ADO IOD UODO), Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne), Nietypowe dane osobowe wizerunek dane biometryczne skecz IP komputera nagrania głosowe, Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy?, Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?, Czy dane służbowe podlegają ochronie?, Koncepcja wspólnego administratora danych w administracji publicznej problemy pożyteczne stanowisko UODO, RODO /GPDR definicje reguły legalnego przetwarzania danych uzyskiwania zgód prawa obywateli, Zakres przemian i ich właściwość przedmiotowa, Zmiany w ochronie danych osobowych w prawodawstwie europejskim (cel przemian i efekty), Dane personalne co to jest według RODO, Zasady przetwarzania danych w RODO, Dane zwykłe a dane wrażliwe jak przebiega podział?, Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody, Przetwarzanie danych, Powierzenie przetwarzania danych, Zbiór danych czym jest według RODO?, Zasada profilowania, Dyrektywy Privacy by design i Privacy by Default, Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych, Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności, Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania, Kiedy można zbierać dane wrażliwe?, Prawa obywatela obowiązek uaktualnienia obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?, Czy dopuszczalne jest kserowanie innymi słowy skanowanie dowodów osobistych obywateli?, Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?, W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?, Prawa osób których dane dotyczą, prawo do uzyskania kopii danych;, prawo do bycia zapomnianym;, prawo do ograniczenia przetwarzania;, prawo do przenoszenia danych;, prawo do sprostowania danych, RODO a BHP zadania praktyczne, Przetwarzanie danych osobowych pracowników. Wypadki przy pracy procedura powypadkowe i zbieranie danych od świadków wypadku, Współpraca z firmami zewnętrznymi. RODO a BHP działalność gospodarcza z aspektu BHP, Powierzanie i udostępnianie danych osobowych, Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Jak długo przechowywać dokumentację?, W który sposób postępować z danymi po zakończeniu współpracy z klientem?, Jak bezpiecznie zniszczyć dane?. Urząd Ochrony Danych Osobowych Odpowiedzialność prawna podmiotów przetwarzających dane osobowe, Nowe kompetencje UODO w świetle nowej Ustawy o ODO, Jakie sankcje grożą podmiotom przetwarzającym dane niezgodnie z przepisami?, Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna Administratora Danych dodatkowo pracowników, Odpowiedzialność karna Administratora Danych, Archiwa a RODO czyli podstawa prawna. Ochrona danych osobowych w archiwum przesłanka prawna obowiązująca od 25 maja 2018. Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO) Inspektora Ochrony Danych (IOD) z Archiwistą zakładowym osobą zajmującą się archiwum składnicą nowe obowiązki i zadania archiwisty. Zasady przetwarzania danych osobowych w archiwach składnicach akt -zasada legalności -zasada adekwatności -zasada celowości -zasada ograniczenia czasowego. Archiwum zgodne z RODO w 9 krokach. Jakie warunki kto musi zatrudnić inspektora ochrony danych osobowych formalne trzeba stosować się dodatkowo jakie środki wdrożyć. W jakich sytuacjach można przetwarzać dane personalne bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?. Kwestia udostępniania dokumentacji dane personalne zwykłe a wrażliwe. Karta udostępnienia karta wypożyczenia. Incydenty przetwarzania danych osobowych w archiwach zgłaszanie i podejmowanie czynności przez archiwistę. Dokumentacja osób nieżyjących. Kwerendy zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego Zmiany w zaświadczeniach. Środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w archiwach państwowych zgodnie z zasadą adekwatności. Udostępnianie skanów dokumentów w Internecie np skany ksiąg parafialnych gdzie występują dane personalne Czy możemy udostępniać takie skany jeżeli nie mamy informacji czy podmiot żyje?. Czy możemy udzielać w formie prezentacji (publicznie na wystawach) zdjęcia osób (np pracowników) bez uzyskania zgody na udostępnienie wizerunku? Czy zgoda każdej osoby ze zdjęcia jest wymagana?. Czy można przesyłać mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego czyli ten mail wymaga szyfrowania?. Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane personalne w czasie przeprowadzania kontroli lub ekspertyzy archiwalnej w oddziałach nadzorowanych przez Czy Archiwum powinno prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych. Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji. Zmiany w Ustawie o Narodowym zasobie archiwalnym od 16 czerwca 2016 Okresy przechowywania dokumentacji. Dokumentacja kadrowo płacowa. Dokumentacja finansowo księgowa

Komentarze: 1


noavatar.png
Wojciech Rup wzory księgowań 2020-04-29

Świetnie - powinienem zdecydowanie, pod wrażeniem swojej witryny. Nie miałem problemów z nawigacją po wszystkich kartach i powiązanych informacjach, co było naprawdę łatwe do zrobienia. Niedawno znalazłem to, czego się spodziewałem, zanim się o tym dowiesz. Raczej nietypowe. Prawdopodobnie będzie to docenić dla tych, którzy dodają fora lub coś, temat strony. aby komunikować się z klientem. Doskonałe zadanie.