Inne

 • foto

  Umowa kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna

  Umowa - kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jednakowoż też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo żądanie wyjawienia innymi słowy

  Nowe prawo żądanie wyjawienia innymi słowy wydania środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy w związku

  Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy w związku z przetwarzaniem danych zawartych w dokumentacji zfśs? jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Pracownik w koronawirus jakie są aktualne warunki zatrudniania

  Pracownik w koronawirus jakie są aktualne warunki zatrudniania cudzoziemców? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej w jaki sposób i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był bieżący w marcu, w czerwcu jest już drzewiej zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, jednakże dodatkowo potrzeby.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa

  wieloletnia prognoza finansowa pdf. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja,.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Otrzymanie prawa do trzynastki przed upływem

  Otrzymanie prawa do trzynastki przed upływem okresu -miesięcznego zatrudnienia. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień również obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji,.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa wzór to Zbilansowana

  wieloletnia prognoza finansowa wzór to Zbilansowana Karta Wyników pożyteczne przykłady. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek

  Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus po macierzyńskim i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, jak i.

  Dodany: 2020-05-26
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  COVID19 Wymagania dokumentacyjne wobec

  COVID-19 Wymagania dokumentacyjne wobec wykonawców od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - podobnie poniżej progów. Dużo ekspertów uważa, że wcześniej w dzisiejszych czasach powinno się zaznajomić się z nowymi rozwiązaniami ażeby bezpiecznie spełnić warunki ustawowe. Co ważne obowiązek obejmie też wielu mniejszych zamawiających, jacy do tej pory nie stosowali.

  Dodany: 2020-05-16
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1