Inne

 • foto

  Współpraca z firmami zewnętrznymi zdobycie umiejętności przeciwdziałania

  Współpraca z firmami zewnętrznymi zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej dodatkowo środków technicznych jakie zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników również dokumentacji archiwum. Dodatkowo zdobędą umiejętność.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej

  zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na konieczność dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy status pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej także na dokonanie skrócenia okresu przechowywania.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Książka koronawirus mapa coaching a

  Książka koronawirus mapa coaching a psychologia. Zakres i reguły odpowiedzialności wykonawcy za prace i ich efekt. Znaczący w ostatnim czasie wzrost popularności metodyk zwinnych w konstruowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty prawne tego rodzaju przedsięwzięć.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  fajna ksiazka do nauki angielskiego i ustawa o ochronie praw

  fajna ksiazka do nauki angielskiego i ustawa o ochronie praw lokatorów po angielsku i Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu dodatkowo innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i realizowania poprzez gminy zadań powiązanych z zaspokajaniem.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Powierzenie przetwarzania umowa

  Powierzenie przetwarzania umowa. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czy podmiot przetwarzający, przecież zarazem obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych czyli podmiot przetwarzający powinien.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  gospodarstwo rolne ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

  gospodarstwo rolne ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ongiś oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,.

  Dodany: 2020-03-06
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Sejm po niezmiernie burzliwej debacie uchwalił

  Sejm po niezmiernie burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje z okładem 120 zmian. Tylko kilka z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia oraz zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji wyroku (zasada powagi rzeczy osądzonej), rzekomo.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Praca w godzinach nadliczbowych kodeks pracy Jest niemal pewne

  Praca w godzinach nadliczbowych kodeks pracy. Jest niemal pewne, że sprawa nowego kodeksu pracy – a o ile nawet nie formalnie całego kodeksu, to nowych standardowych ustaw – wróci do Sejmu z niemal 100-procentową pewnością wejścia w życie od 1 stycznia 2020 r. wróci zaraz po wyborach. Zmiany w kodeksie pracy przewidują miedzy innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po.

  Dodany: 2020-02-03
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego uzasadnienie. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił drzewiej oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, między innymi Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego,.

  Dodany: 2020-01-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Urlopy wypoczynkowe kodeks pracy Jest niemal pewne że sprawa

  Urlopy wypoczynkowe kodeks pracy. Jest niemal pewne, że sprawa nowego kodeksu pracy – a o ile nawet nie formalnie całego kodeksu, to innowacyjnych standardowych ustaw – wróci do Sejmu z niemal 100-procentową pewnością wejścia w życie od 1 stycznia 2020 r. wróci zaraz po wyborach. Zmiany w kodeksie pracy przewidują miedzy innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po zmianach pracownikom ma przysługiwać 26 dni wolnych od pracy. Takie zmiany jednak będą miały.

  Dodany: 2020-01-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0